Ilmoitus kunnossapito- ja muutosrakentamisesta

Remonttia suunnitteleville

 

1.7.2010 voimaan tulleen asunto-osakeyhtiölakiin on kirjattu aiempaa tarkemmin yhtiön ja osakkaan vastuut remonteissa.

 

Osakkaan ilmoitusvelvollisuus

 

Osakkaan on aina ilmoitettava korjauksista ja muun muassa märkätilojen osalta on oltava yhtiön lupa.

 

Jos tehdään ainoastaan muutoksia vesi- lämpö- tai sähköjohtoihin tai vesieristystä muuttavia toimenpiteitä, riittää taloyhtiön lupa. Jos muutos kohdistuu kantaviin rakenteisiin tai esimerkiksi laajennetaan märkätilaa viereisiin huonetiloihin, vaatii työ viranomaisluvan. Lupa haetaan aina taloyhtiölle, joten osakas ei voi sitä suoraan hakea. Sauna lasketaan märkätilaksi.

 

Sähkö ja putkiasennusten säädösten osalta on myös tullut tarkennuksia, joten ne on aina teetettävä ammattilaisten toimesta.

 

Vastuu

 

Muutostöiden mahdollisesti aiheuttamista vahingoista vastaa taloyhtiölle ja muille osakkaille aina työn tilannut osakas.

 

Muutostöiden valvonta

 

”Työtä teettävä osakas vastaa tarpeellisista ja kohtuullisista työn toteuttamiseen liittyvistä yhtiön valvontakuluista.” (AOyL 4:9.2 § ja 5:7.3 §)

 

Näin pääset alkuun

 

Aloita aina tutustumalla huolellisesti yleisohjeisiin. Täytä ”Remontti-ilmoitus” asunnon korjaus- tai muutostoimenpidettä varten ja toimita se isännöitsijälle. Isännöitsijä tarkastaa suunnitelmat, tarvittavat katselmukset tehdään, työhön liittyvät asiakirjat tallennetaan huoneiston tietoihin ja isännöitsijäntodistukseen tulee maininta tehdyistä töistä. Tämä kaikki korottaa asuntosi jälleenmyyntiarvoa!

 

Muutostyöilmoituksen sisältö:

 

  • asukkaan / osakkaan nimi ja yhteystiedot
  • huoneistotunnus
  • selostus suunnitellusta työstä
  • tarvittavat suunnitelmat ja piirustukset
  • töiden suunniteltu ajankohta ja kesto.

Helpointa on täyttää muutostyöilmoitus netissä.

 

Käytännön ohjeita

 

Huolehtikaa seuraavista asioista, niin vältytte turhilta jälkiselvittelyiltä:

 

  • Mikäli remonttiin liittyy tulitöiden tekemistä, varmistakaa, että työn tekijällä on voimassa oleva tulityökortti ja että hän hakee isännöitsijätoimistosta työluvan. Tarkistakaa myös vakuutusyhtiöiden suojeluehdot.
  • Informoikaa naapureitanne, talonmiestä / huoltoyhtiötä tehtävästä remontista.
  • Huolehtikaa, että esim. porrashuoneeseen remontin yhteydessä kulkeutuva pöly ja muut epäpuhtaudet siivotaan viipymättä pois. Ne eivät kuulu taloyhtiön siivottavaksi. Tarvittaessa taloyhtiö laskuttaa ylimääräisistä siivouksista sotkun aiheuttanutta remontin teettäjää (=osakkeenomistajaa).
  • Huolehtikaa remonttijätteenne itse pois taloyhtiön alueelta.

Kunnossapitovastuu

 

Osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa hallitsemansa huoneiston sisäosat ja muut osakkeiden perusteella hallinnassaan olevat tilat. Yhtiö on kuitenkin velvollinen korjaamaan rakenteista johtuvat sisäpuoliset viat sekä pitämään kunnossa huoneistoon asennetut sellaiset lämpö-, sähkö-, tiedonsiirto-, kaasu-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto- ja muut sen kaltaiset johdot, kanavat sekä vesihanat, jotka on asennettu samantasoisina rakennuksen huoneistoihin. Osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiölle viivytyksettä sellaisesta huoneiston viasta tai puutteellisuudesta, jonka korjaaminen kuuluu yhtiölle. Yhtiökokous voi päättää osakkeenomistajalle kuuluvien kunnossapitotöiden suorittamisesta yhtiön kustannuksella, jos se saattaa tapahtua osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta loukkaamatta.

 

Yhtiö on vastuussa kunnossapidosta siltä osin kuin se ei kuulu osakkeenomistajille.

* Pakolliset kentät

Minulle saa jatkossa lähettää tarjouksia ja informaatiota.